Lease

Lease

Mobiliteit is een waardevol bezit voor iedereen.

Kunnen genieten van bewegingsvrijheid en zelfstandigheid is in onze maatschappij niet langer een luxe maar eerder een must. Dit geldt zeker voor mensen met een lichamelijke handicap. Maar ook als mensen, na een ziekte of ongeval, lichamelijke beperking ondervinden willen zij weer reïntegreren in de mobiele maatschappij.

Uw mobiliteit is onze zorg!

LeaseCare heeft zich gespecialiseerd in het leasen of op bruikleenbasis verstrekken van aangepaste personenauto’s en bussen in de meerij- dan wel zelfrijsituatie. Wanneer u meer wilt weten of aangepast vervoer en de dingen die daarbij komen kijken, dan verwijzen we u graag naar de website van LeaseCare.

Meer informatie

Leasecare
Auto Aanpassers Nederland